حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تحلیل پوشش داده ها و کاربرد آن

گروه مولفان | غلامرضا جهانشاهلو| فرهاد حسین زاده لطفی| هاشم نیکومرام
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تعداد صفحات: 225

12,000 تومــان

مدیریت کیفیت و بهره وری

گروه مولفان | فرهاد حسین زاده لطفی| محدثه شمسی| محمد احسانی فر
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تعداد صفحات: 358

20,000 تومــان

تحقیق در عملیات

گروه مولفان | غلامرضا جهانشاهلو| فرهاد حسین زاده لطفی| هدا جهانشاهلو
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 306

13,000 تومــان

تحلیل پوششی داده ها و کاربردهای آن

گروه مولفان | غلامرضا جهانشاهلو| فرهاد حسین زاده لطفی| هاشم نیکومرام
ناشر: آثار نفیس
تعداد صفحات: 225

13,000 تومــان

تحقیق در عملیات

گروه مولفان | غلامرضا جهانشاهلو| فرهاد حسین زاده لطفی| هدا جهانشاهلو
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 306

12,000 تومــان

مبانی ریاضیات

گروه مولفان | غلامرضا جهانشاهلو| فرهاد حسین زاده لطفی| توفیق الهویرنلو
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 216

7,900 تومــان

  • 1