حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدل کسب و کار

گروه مولفان | نسترن حاجی حیدری| عاطفه سادات حسینی کیا
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

مدیریت فرآیند کسب و کار

گروه مولفان | جان جستون| جوهان نلیس| نسترن حاجی حیدری| اکرم شفیعی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 400

25,000 تومــان

راهبرد خدمت ITIL

گروه مولفان | دیوید کانن| مجید صمصامی| فاطمه نریمانی| نسترن حاجی حیدری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 410

32,000 تومــان

انتقال خدمت ITIL

گروه مولفان | استوارت رنس| مریم اکبرزاده| فاطمه نریمانی| نسترن حاجی حیدری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 289

24,000 تومــان

داده کاوی -جلد 1

گروه مولفان | جیاوی هان| میشلن کمبر| جیان پی| نسترن حاجی حیدری| سید بهنام خاکباز
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 470

20,000 تومــان

بهبود مستمر خدمت ITIL

گروه مولفان | ورنون لوید| فاطمه نریمانی| مجید صمصامی| نسترن حاجی حیدری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 181

15,000 تومــان

داده کاوی -جلد 2

گروه مولفان | جیاوی هان| میشلن کمبر| جیان پی| نسترن حاجی حیدری| سید بهنام خاکباز
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 490

20,000 تومــان

  • 1