حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

زیبایی شناسی و سیاست

گروه مولفان | فردریک جیمسن| حسن مرتضوی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 328

22,000تومــان

وضعیت پست مدرن

گروه مولفان | ژان-فرانسوا لیوتار| فردریک جیمسن| حسینعلی نوذری
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 372

24,000تومــان

کاپیتال خوانشی از جلد یکم

گروه مولفان | فردریک جیمسن| عباس ارض پیما
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 204

10,000 تومــان

پسامدرنیسم و جامعه ی مصرفی

گروه مولفان | فردریک جیمسن| وحید ولی زاده
ناشر: پژواک
تعداد صفحات: 152

5,000تومــان

پست مدرنیسم

گروه مولفان | فردریک جیمسن| مجید محمدی| فرهنگ رجائی| فاطمه گیوه چیان
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 200

13,000تومــان

  • 1