حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

خداوندان اندیشه سیاسی -جلد 1

گروه مولفان | مایکل برسفورد فاستر| ویلیام تامس جونز| لین لنکستر| محمدجواد شیخ الاسلامی| علی رامین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 614

20,000 تومــان

خداوندان اندیشه سیاسی -جلد 2

گروه مولفان | مایکل برسفورد فاستر| ویلیام تامس جونز| لین لنکستر| محمدجواد شیخ الاسلامی| علی رامین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 506

15,000 تومــان

خداوندان اندیشه سیاسی

گروه مولفان | مایکل برسفورد فاستر| ویلیام تامس جونز| لین لنکستر| محمدجواد شیخ الاسلامی| علی رامین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 3380

50,000 تومــان

خداوندان اندیشه سیاسی -جلد 3

گروه مولفان | مایکل برسفورد فاستر| ویلیام تامس جونز| لین لنکستر| محمدجواد شیخ الاسلامی| علی رامین| حمید عنایت
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 200

8,500 تومــان

خداوندان اندیشه سیاسی -جلد 2

گروه مولفان | مایکل برسفورد فاستر| ویلیام تامس جونز| لین لنکستر| محمدجواد شیخ الاسلامی| علی رامین| حمید عنایت
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 288

12,000 تومــان

خداوندان اندیشه سیاسی -جلد 1

گروه مولفان | مایکل برسفورد فاستر| ویلیام تامس جونز| لین لنکستر| محمدجواد شیخ الاسلامی| علی رامین| حمید عنایت
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 240

10,000 تومــان

خداوندان اندیشه سیاسی -جلد 1

گروه مولفان | مایکل برسفورد فاستر| ویلیام تامس جونز| لین لنکستر| محمدجواد شیخ الاسلامی| علی رامین| حمید عنایت
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 312

13,000 تومــان

خداوندان اندیشه سیاسی -مجموعه 5 جلدی

گروه مولفان | مایکل برسفورد فاستر| ویلیام تامس جونز| لین لنکستر| محمدجواد شیخ الاسلامی| علی رامین
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 1500

53,500 تومــان

  • 1