حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

در باب ادب تازی

گروه مولفان | آذرتاش آذرنوش| رضوان مساح
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 1891

52,000تومــان

فرسنامه ی قیم نهاوندی

گروه مولفان | قیم نهاوندی| آذرتاش آذرنوش| نادر مطلبی کاشانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 154

12,000تومــان

فرهنگ معاصر عربی-فارسی

گروه مولفان | آذرتاش آذرنوش| هانس ور
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 1255

60,000تومــان

تاریخ زبان و فرهنگ عربی

گروه مولفان | آذرتاش آذرنوش
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,500تومــان

اسلام پژوهشی تاریخی و فرهنگی

گروه مولفان | آذرتاش آذرنوش| سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تعداد صفحات: 636

28,000 تومــان

فرهنگ معاصر عربی - فارسی

گروه مولفان | آذرتاش آذرنوش| هانس ور
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 806

48,000 تومــان

تاریخ چوگان در ایران و سرزمین های عربی

گروه مولفان | آذرتاش آذرنوش
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 200

22,500 تومــان

در باب ادب تازی

گروه مولفان | آذرتاش آذرنوش| رضوان مساح
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: None

156,000تومــان

کتاب موسیقی کبیر

گروه مولفان | محمد بن محمد فارابی| آذرتاش آذرنوش
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 605

17,000 تومــان

حافظ

گروه مولفان | محمد کاظم موسوی بجنوردی| اصغر دادبه| آذرتاش آذرنوش
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 558

26,000 تومــان

ترجمه قرآن

گروه مولفان | آذرتاش آذرنوش| محمد کاظم رحمتی| احمد هاشمی| مالک حسینی
ناشر: کتاب مرجع
تعداد صفحات: 104

5,500تومــان

راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی

گروه مولفان | آذرتاش آذرنوش
ناشر: توس
تعداد صفحات: 279

10,000تومــان