حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تحلیل و طراحی نوین سیستم ها -جلد 1

گروه مولفان | جفری ا هوفر| جوزف اس والاسیچ| جوی اف جورج| محمدرضا ربیعی مندجین| شعبان الهی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 674

13,000 تومــان

تحلیل و طراحی نوین سیستم ها -جلد 1

گروه مولفان | جفری ا هوفر| جوزف اس والاسیچ| جوی اف جورج| محمدرضا ربیعی مندجین| شعبان الهی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: None

26,000 تومــان

  • 1