حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دینامیک و کنترل فرایند

گروه مولفان | دیل ای سیبورگ| عبدالحسین جهانمیری| محمد مهدی ظرافت
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 606

11,000 تومــان

دینامیک و کنترل فرایند

گروه مولفان | دیل ای سیبورگ| تامس اف ادگار| دانکن ا ملی چمپ| عبدالحسین جهانمیری| محمد مهدی ظرافت| ایمان نوشادی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 552

8,000 تومــان

  • 1