حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت مالی نوین -جلد 1

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| علی جهانخانی| مجتبی شوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 470

22,000 تومــان

مدیریت مالی نوین -جلد 2

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| علی جهانخانی| مجتبی شوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

مدیریت مالی نوین -جلد 2

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| علی جهانخانی| مجتبی شوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 614

30,000 تومــان

پول، ارز و بانکداری

گروه مولفان | فردریک اس میشکین| علی جهانخانی| علی پارساییان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 303

6,000 تومــان

مدیریت مالی -جلد 2

گروه مولفان | ریموند نوو| علی جهانخانی| علی پارساییان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 480

13,500 تومــان

مدیریت مالی نوین -جلد 1

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| علی جهانخانی| مجتبی شوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 481

9,500 تومــان

  • 1