حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

توسعه مهارتهای مدیران

گروه مولفان | تیموتی تی. بالدوین| ویلیام بامر| رابرت اس. روبین| سید مهدی الوانی| عباس ابراهیمی| علی جمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 444

22,000تومــان

مدیریت بحران

گروه مولفان | سید مهدی الوانی| علی جمالی| عباس ابراهیمی
ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو
تعداد صفحات: 118

6,250 تومــان

  • 1