حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت مالی نوین -جلد 1

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| علی جهانخانی| مجتبی شوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 470

22,000 تومــان

مدیریت مالی نوین -جلد 2

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| علی جهانخانی| مجتبی شوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

مدیریت مالی نوین -جلد 2

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| علی جهانخانی| مجتبی شوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 614

30,000 تومــان

مدیریت مالی نوین -جلد 1

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| علی جهانخانی| مجتبی شوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 481

9,500 تومــان

مبانی مدیریت مالی

گروه مولفان | استیون ا راس| راندولف وسترفیلد| بردفورد دی جردن| حسن بلالی| حسن فرج زاده دهکردی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

  • 1