حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فیزیک پایه 3 الکتریسیته و مغناطیس

گروه مولفان | جان کاتنل| کنت دبلیو جانسون| هوشنگ سپهری| ایرج جلالپور
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 272

19,000 تومــان

فیزیک پایه 1 مکانیک

گروه مولفان | جان کاتنل| کنت دبلیو جانسون| هوشنگ سپهری| بهرام معلمی| ناصر مقبلی| ایرج جلالپور
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 292

20,000 تومــان

فیزیک پایه 2 ترمودینامیک و گرما

گروه مولفان | جان کاتنل| کنت دبلیو جانسون| ایرج جلالپور| محدثه محسنی خرمی| هوشنگ سپهری
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 264

18,000 تومــان

فیزیک عمومی؛ نور و نسبیت -جلد 4

گروه مولفان | جان کاتنل| کنت دبلیو جانسون| محمد هادی احمدی| جواد موسوی
ناشر: حق شناس
تعداد صفحات: 288

3,000 تومــان

  • 1