حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان | مهدی امیری بهقدم| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 600

39,500 تومــان

مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | مهدی امیری بهقدم| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 485

29,500 تومــان

مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| دیوید فرانسیس مازورک| اردشیر اطیابی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 536

30,000 تومــان

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان | راهب غلامی| ادریس غلامی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: علوم ایران
تعداد صفحات: 352

27,000 تومــان

تشریح مسایل استاتیک -جلد 1

گروه مولفان | هدایت موتابی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 660

45,000 تومــان

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | راهب غلامی| ادریس غلامی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: علوم ایران
تعداد صفحات: 312

25,000 تومــان

راهنمای مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| دیوید فرانسیس مازورک| بهرام پوستی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 530

18,000 تومــان

راهنمای مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| دیوید فرانسیس مازورک| بهرام پوستی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 530

18,000 تومــان

تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح (1)

گروه مولفان | مهدی امیری بهقدم| الوود راسل جانستون| فردینانز پیر بیر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 576

23,000 تومــان

راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| الیوت آر آیزنبرگ| جورج اچ استاب| بهرام پوستی
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 936

40,000 تومــان

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح

گروه مولفان | راهب غلامی| ادریس غلامی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: علوم ایران
تعداد صفحات: 312

15,500 تومــان

تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| بهروز ساری جه| الوود راسل جانستون| فردینانز پیر بیر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 912

36,000 تومــان