حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس -جلد 1

گروه مولفان | فرزین حاجی جمشیدی| مهرداد آزادی| جورج برینتن توماس| موریس دی ویر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 355

22,000 تومــان

راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 2

گروه مولفان | فرزین حاجی جمشیدی| مهرداد آزادی| جورج برینتن توماس| موریس دی ویر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 218

15,000 تومــان

راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 1

گروه مولفان | فرزین حاجی جمشیدی| مهرداد آزادی| جورج برینتن توماس| موریس دی ویر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 295

18,000 تومــان

راهنما و حل کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال تالیف جورج ب. توماس، جوئل هاس، موریس د. ویر

گروه مولفان | احمد مجلسی| علی زاغیان| شهروز جانباز| جورج برینتن توماس
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 596

35,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد 2

گروه مولفان | موریس دی ویر| جوئل هاس| مرضیه تنها| علیرضا روان| امین محمدی| جورج برینتن توماس
ناشر: آوند اندیشه
تعداد صفحات: 358

16,000 تومــان

متمم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 1

گروه مولفان | جورج برینتون توماس| حبیب الله رواقی اردبیلی| هلمان آذیش| پیمان منصور حسینی| جورج برینتن توماس
ناشر: نیک پی
تعداد صفحات: 408

15,000 تومــان

متمم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 1

گروه مولفان | جورج برینتون توماس| حبیب الله رواقی اردبیلی| هلمان آذیش| پیمان منصور حسینی| جورج برینتن توماس
ناشر: نیک پی
تعداد صفحات: 666

11,500 تومــان

تشریح مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد 1

گروه مولفان | ویلیام آردیس| علیرضا روان| مرضیه تنها| جورج برینتن توماس
ناشر: آوند اندیشه
تعداد صفحات: 436

18,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال (1)

گروه مولفان | مریم سیاح| مهدی منتظری| اصغر دریغ| جورج برینتن توماس| موریس دی ویر
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 266

14,900 تومــان

حساب دیفرانسیل وانتگرال -جلد 1

گروه مولفان | موریس دی ویر| جوئل هاس| احمد مجلسی| محمد تقی خادمی| جورج برینتن توماس
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 364

14,000 تومــان

حساب دیفرانسیل وانتگرال -جلد 1

گروه مولفان | موریس دی ویر| جوئل هاس| احمد مجلسی| محمد تقی خادمی| جورج برینتن توماس
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 288

13,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد 1

گروه مولفان | موریس دی ویر| جوئل هاس| مرضیه تنها| علیرضا روان| امین محمدی| جورج برینتن توماس
ناشر: آوند اندیشه
تعداد صفحات: 328

13,000 تومــان