حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای جوشکاری برای مقاوم سازی و تعمیر سازه های موجود

گروه مولفان | نرگس خاتون احمدی| رضا ایمانیان نجف آبادی| حمید تازیکه
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 128

6,950 تومــان

آزمایش با ذرات مغناطیسی

گروه مولفان | مهرداد افتخاری| حمید تازیکه| حسینعلی طبیبیان
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 192

15,800 تومــان

بازرسی چشمی جوش

گروه مولفان | حمید تازیکه| مهرداد افتخاری| عبدالوهاب ادب آوازه
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 368

28,850 تومــان

آزمایش با مایعات نافذ

گروه مولفان | مهرداد افتخاری| حمید تازیکه| منوچهر شاهمیری
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 196

6,800 تومــان

جوشکاری قوس فلزی و تنگستنی تحت پوشش گاز محافظ

گروه مولفان | منوچهر شاهمیری| حمید تازیکه| مهرداد افتخاری
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 200

10,800 تومــان

  • 1