حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

داده کاوی

گروه مولفان | جیاوی هان| میشلن کمبر| جیان پی| محمد علی بالافر
ناشر: ادبستان
تعداد صفحات: 584

30,000 تومــان

داده کاوی -جلد 1

گروه مولفان | جیاوی هان| میشلن کمبر| جیان پی| سارا میرزایی| سارا انصاری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
تعداد صفحات: 268

16,000 تومــان

داده کاوی -جلد 1

گروه مولفان | جیاوی هان| میشلن کمبر| جیان پی| نسترن حاجی حیدری| سید بهنام خاکباز
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 470

20,000 تومــان

داده کاوی

گروه مولفان | جیاوی هان| میشلن کمبر| جیان پی| مهدی اسماعیلی
ناشر: نیاز دانش
تعداد صفحات: 600

30,000 تومــان

داده کاوی -جلد 2

گروه مولفان | جیاوی هان| میشلن کمبر| جیان پی| نسترن حاجی حیدری| سید بهنام خاکباز
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 490

20,000 تومــان

  • 1