حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مقدمه ای بر زیست مواد -جلد 2

گروه مولفان | اسکات ا گولچر| جفری او هالینگر| محمد رفیعی نیا| سید علی پورسمر| مهدیس شایان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 517

26,500 تومــان

مقدمه ای بر زیست مواد -جلد 1

گروه مولفان | اسکات ا گولچر| جفری او هالینگر| محمد رفیعی نیا| سید علی پورسمر| مهدیس شایان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 518

24,000 تومــان

مقدمه ای بر زیست مواد -جلد 1

گروه مولفان | اسکات ا گولچر| جفری او هالینگر| محمد رفیعی نیا| سید علی پورسمر| مهدیس شایان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 492

16,000 تومــان

  • 1