حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

گفتگوهای حساس

گروه مولفان | کری پاترسون| علیرضا کاربخش
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 252

17,000 تومــان

مسئولیت های سرنوشت ساز

گروه مولفان | کری پاترسون| دردانه داوری
ناشر: افرند
تعداد صفحات: 294

19,000 تومــان

مسئولیت های سرنوشت ساز

گروه مولفان | کری پاترسون| دردانه داوری
ناشر: افرند
تعداد صفحات: 312

19,000 تومــان

گفتگوهای سرنوشت ساز

گروه مولفان | کری پاترسون| مهرنوش عابر
ناشر: رشد
تعداد صفحات: 246

11,000 تومــان

مذاکرات سرنوشت ساز

گروه مولفان | کری پاترسون| استیون آر کاوی| مهدی قراچه داغی
ناشر: آسیم
تعداد صفحات: 220

10,000 تومــان

گفت و گو های سرنوشت ساز

گروه مولفان | کری پاترسون| روحیه فنائیان| استیون کاوی
ناشر: نخستین
تعداد صفحات: 296

10,000 تومــان

  • 1