حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان | مهدی امیری بهقدم| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 600

39,500تومــان

مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | مهدی امیری بهقدم| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 485

29,500 تومــان

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | راهب غلامی| ادریس غلامی| فردینانز پیر بیر
ناشر: علوم ایران
تعداد صفحات: 336

25,000 تومــان

تشریح جامع مسایل استاتیک

گروه مولفان | حمیدرضا رضازاده خراسانی| فردینانز پیر بیر
ناشر: علوم ایران
تعداد صفحات: 584

40,000 تومــان

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان | راهب غلامی| ادریس غلامی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: علوم ایران
تعداد صفحات: 352

27,000تومــان

تشریح مسایل استاتیک -جلد 1

گروه مولفان | هدایت موتابی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 660

45,000 تومــان

تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | راهب غلامی| ادریس غلامی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: علوم ایران
تعداد صفحات: 312

25,000 تومــان

تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح (1)

گروه مولفان | ایرج امیری بهقدم| پوریا صادقیان| سید پدرام شاه ابراهیمی| فردینانز پیر بیر
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

راهنمای مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| دیوید فرانسیس مازورک| بهرام پوستی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 530

18,000تومــان

تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح (1)

گروه مولفان | مهدی امیری بهقدم| الوود راسل جانستون| فردینانز پیر بیر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 576

23,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (1)

گروه مولفان | حامد مبکی| سروش آزادی| فردینانز پیر بیر
ناشر: علمیران
تعداد صفحات: 560

9,500 تومــان

تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (1)

گروه مولفان | مهدی امیری بهقدم| فردینانز پیر بیر
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 568

20,000 تومــان