حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول دینامیک گازها

گروه مولفان | رابرت دی زوکر| اسکار بیبلارز| محمدرضا علیگودرز
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 464

35,000 تومــان

مبانی دینامیک گازها

گروه مولفان | رابرت دی زوکر| اسکار بیبلارز| اصغر برادران رحیمی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 562

22,000 تومــان

اصول دینامیک گازها -جلد 2

گروه مولفان | رابرت دی زوکر| اسکار بیبلارز| محمدرضا علیگودرز| مرتضی نیازی| سید محمد وحید جلیلی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 320

25,000 تومــان

اصول دینامیک گازها -جلد 1

گروه مولفان | رابرت دی زوکر| اسکار بیبلارز| محمدرضا علیگودرز| مرتضی نیازی| سید محمد وحید جلیلی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 364

25,000 تومــان

  • 1