حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات -جلد 1

گروه مولفان | حمید نوری| راسل دبلیو رادفورد| دردانه داوری| بنفشه بهنام| هاله ولیان
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 683

35,000تومــان

مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات -جلد 2

گروه مولفان | حمید نوری| راسل دبلیو رادفورد| دردانه داوری| بنفشه بهنام| هاله ولیان
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 392

22,000 تومــان

  • 1