حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

هیدرولیک جریان آب در محیط های متخلخل -جلد 2

گروه مولفان | ابوالفضل شمسائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 560

21,000 تومــان

سیستم های انتقال آب

گروه مولفان | ابوالفضل شمسائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 577

30,000 تومــان

هیدرولیک جریان آب در محیط های متخلخل -جلد 1

گروه مولفان | ابوالفضل شمسائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 392

12,000 تومــان

هیدرولیک جریان آب در محیط های متخلخل -جلد 3

گروه مولفان | ابوالفضل شمسائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 500

13,000 تومــان

مکانیک سیالات

گروه مولفان | ابوالفضل شمسائی| کمال رحمانی| فرهاد ریاحی
ناشر: پژوهشی نوآوران شریف
تعداد صفحات: 400

16,000 تومــان

مهندسی سیستم های منابع آب

گروه مولفان | لاری دبلیو میز| ابوالفضل شمسائی| افشین پوردیلمی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 520

10,000 تومــان

مدلهای هیدرولیکی

گروه مولفان | آر اتما| ابوالفضل شمسائی| امین سارنگ
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 480

4,800 تومــان

  • 1