حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهگشای ترجمه با نگاهی زبان شناختی

گروه مولفان | سید جلیل شاهری لنگرودی| منیژه بهبودی
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 264

22,000 تومــان

ارتباط با کودکان از طریق داستان

گروه مولفان | دنیس بی. لچر| تاد نیکلز| جوآن سی می| منیژه بهبودی| سید جلیل شاهری لنگرودی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 215

10,000 تومــان

  • 1