حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای طراحی شهری

گروه مولفان | ری گیندرز| رضا بصیری مژدهی| پروانه ژاله رجبی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

برنامه ریزی و طراحی برای پیاده ها

گروه مولفان | رضا بصیری مژدهی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

10,500 تومــان

طراحی شهری مفاهیم و جریان های معاصر

گروه مولفان | تری دیب بنرجی| آناستازیا لوکایتو سیدریس| رضا بصیری مژدهی| نوید پورمحمدرضا| حمیده فرهمندیان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 1120

58,000 تومــان

اکوسیتی

گروه مولفان | پ. گافرون| گی هویسمانس| فرانتس اسکالا| رضا بصیری مژدهی| حمیده فرهمندیان
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 324

10,000 تومــان

خرد جاوید

گروه مولفان | مهناز محمودی| فرانک زعیمی| سید علیرضا قهاری| رضا بصیری مژدهی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 308

90,000 تومــان

ارزش طراحی شهری

گروه مولفان | متیو کارمونا| رضا بصیری مژدهی| حمیده فرهمندیان| وزارت حمل و نقل، محیط زیست و مناطق شهری انگلستان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی

گروه مولفان | الگزاندر آر کاتبرت| رضا بصیری مژدهی| حمیده فرهمندیان
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 152

5,000 تومــان

طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی

گروه مولفان | کریس میلز| کورش محمودی| رضا بصیری مژدهی| سارا تورانیان
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب
تعداد صفحات: 258

19,800 تومــان

ارزش طراحی شهری

گروه مولفان | متیو کارمونا| رضا بصیری مژدهی| حمیده فرهمندیان| وزارت حمل و نقل، محیط زیست و مناطق شهری انگلستان
ناشر: هله
تعداد صفحات: 156

15,000 تومــان

آشنایی با معماری جهان

گروه مولفان | امیلی کول| کورش محمودی| رضا بصیری مژدهی| روزبه احمدی نژاد
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: 352

17,500تومــان

به کمک طراحی

گروه مولفان | رضا بصیری مژدهی| علیرضا دانش
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

تهیه طرح های جامع فضایی موفق

گروه مولفان | رضا بصیری مژدهی| حمیده فرهمندیان
ناشر: هله
تعداد صفحات: 128

8,000 تومــان

  • 1