حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دینامیک و پایداری سیستم های قدرت -جلد 1

گروه مولفان | یان ماچوفسکی| یانوش بیالک| جیمز ریچارد بامبی| احد کاظمی| حیدرعلی شایانفر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 400

2,800 تومــان

دینامیک و پایداری سیستم های قدرت -جلد 2

گروه مولفان | یان ماچوفسکی| یانوش بیالک| جیمز ریچارد بامبی| احد کاظمی| حیدرعلی شایانفر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 414

2,600 تومــان

  • 1