حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

English for the students of management

گروه مولفان | جواد محرابی| مهدی بابایی اهری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
تعداد صفحات: 290

17,000 تومــان

ارتباطات و فرهنگ -جلد 1

گروه مولفان | آلفرد گود اسمیت| مهدی بابایی اهری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

5,500 تومــان

مدیریت تحول سازمانی پیشرفته

گروه مولفان | روی مک لنان| مهدی بابایی اهری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,500 تومــان

ارتباطات و فرهنگ -جلد 3

گروه مولفان | آلفرد گود اسمیت| مهدی بابایی اهری| اکرم هادی زاده| طاهره فیضی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

ارتباطات و فرهنگ -جلد 2

گروه مولفان | آلفرد گود اسمیت| مهدی بابایی اهری| اکرم هادی زاده| طاهره فیضی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

1,400 تومــان

  • 1