حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کاربردهای مهندسی متابولیک در گیاهان

گروه مولفان | آر ورپورت| آ. و آلفرمان| تی. اس جانسون| افراسیاب راهنما| علیرضا عباسی| عبدالرحمن رسول نیا
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 720

35,000 تومــان

  • 1