حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

خلق و پیاده سازی برنامه استراتژیک

گروه مولفان | جان مور برایسن| فارنم کی آلستون| سید محمد اعرابی| مصطفی تقی زاده قمی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 210

9,800 تومــان

ایجاد و پیاده سازی برنامه های راهبردی خویش

گروه مولفان | جان مور برایسن| فارنم کی آلستون| علی محمد احمدوند| غلام جاپلقیان
ناشر: موسسه آموزش عالی ایوانکی
تعداد صفحات: None

11,850 تومــان

  • 1