حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رفتار مکانیکی مواد

گروه مولفان | جمشید آقازاده| محسن رضایی شهمیرزادی| مارک ا مایرز| کریشان کومار چاولا
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 264

17,000 تومــان

رفتار مکانیکی مواد -جلد 1

گروه مولفان | مارک ا مایرز| کریشان کومار چاولا| جمشید آقازاده| سید پیروز مرعشی| مسیح رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 622

18,000 تومــان

رفتار مکانیکی مواد -جلد 1

گروه مولفان | مارک ا مایرز| کریشان کومار چاولا| جمشید آقازاده| سید پیروز مرعشی| مسیح رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 650

18,000 تومــان

رفتار مکانیکی مواد -جلد 2

گروه مولفان | مارک ا مایرز| کریشان کومار چاولا| جمشید آقازاده| سید پیروز مرعشی| مسیح رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 583

16,000 تومــان

خواص مکانیکی مواد نانو بلوری

گروه مولفان | مارک ا مایرز| ا میشرا| دی. ج بنسون| جمشید آقازاده| سید پیروز مرعشی| مسیح رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 238

3,650 تومــان

  • 1