حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول بازاریابی 2012 -جلد 1

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| محمد رضا سعدی| عباس صالح اردستانی
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 632

44,000 تومــان

اصول بازاریابی 2012 -جلد 1

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| علی پارساییان
ناشر: ادبستان
تعداد صفحات: 360

30,000 تومــان

اصول بازاریابی -جلد 2

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| علی پارساییان
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 376

25,000 تومــان

دسترسی سریع به اصول بازاریابی 2012

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| محمد رضا سعدی| عباس صالح اردستانی
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 753

35,000 تومــان

اصول بازاریابی -جلد 2

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| محمد رضا سعدی| عباس صالح اردستانی
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 728

40,000 تومــان

اصول بازاریابی -جلد 2

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| بهمن فروزنده| علیرضا قدرتی پور| مهرداد فروزنده
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 1092

84,000 تومــان

اصول بازاریابی -جلد 1

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| بهمن فروزنده| علیرضا قدرتی پور| مهرداد فروزنده
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 1092

72,000 تومــان

اصول بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| بهمن فروزنده| علیرضا قدرتی پور| مهرداد فروزنده
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 851

68,000 تومــان

اصول بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| بهمن فروزنده
ناشر: آموخته
تعداد صفحات: 932

32,800 تومــان

اصول بازار یابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| علی پارساییان
ناشر: ادبستان
تعداد صفحات: 496

30,000 تومــان

اصول بازاریابی -جلد 2

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| گری آرمسترانگ| علی پارساییان
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 1080

13,500 تومــان

  • 1