حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

موزه -جلد 1

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده| کتایون یوسفی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 254

40,000 تومــان

خانه

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 255

40,000 تومــان

مجتمع تجاری

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: حرفه هنرمند
تعداد صفحات: 240

30,000 تومــان

مکان های مردمی

گروه مولفان | کلر کوپر مارکوس| کارولین فرانسیس| سین تانگ سو| فلورا یه یون| نغمه مفیدی نژاد| مهدی آتشی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 300

35,000 تومــان

مجتمع اقامتی

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 208

30,000 تومــان

مجتمع آموزشی

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 256

30,000 تومــان

فروشگاه

گروه مولفان | پیروز آشوری| کسری طالبیان| نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 304

30,000 تومــان

رستوران

گروه مولفان | پیروز آشوری| کسری طالبیان| نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 272

30,000 تومــان

مجتمع فرهنگی

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 264

30,000 تومــان

مجتمع مسکونی

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده| احسان ایران نژاد
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 256

30,000 تومــان

کانسپت

گروه مولفان | سیما نبی زاده| نیما طالبیان| مهدی آتشی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 300

30,000 تومــان

موزه -جلد 2

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 302

30,000 تومــان