حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مهندسی کنترل در محیط MATLAB

گروه مولفان | دینگ یو شوئه| یانگ چوان چن| درک پی آترتون| جعفر روشنیان| مهرداد محسنی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 480

24,500 تومــان

مهندسی کنترل در محیط MATLAB

گروه مولفان | دینگ یو شوئه| یانگ چوان چن| درک پی آترتون| جعفر روشنیان| مهرداد محسنی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 434

25,000 تومــان

  • 1