حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بررسی زندگی فضای عمومی

گروه مولفان | یان گل| بیگیت اسوار| محمدسعید ایزدی| سمانه محمدی| سمانه خبیری
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 256

24,800 تومــان

به سوی یک رنسانس شهری

گروه مولفان | ریچارد جورج راجرز| محمدسعید ایزدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 452

22,000 تومــان

بازآفرینی شهری

گروه مولفان | پیتر دبلیو رابرتس| هیو سایکس| محمدسعید ایزدی| پیروز حناچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 376

20,000 تومــان

  • 1