حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طراحی سازه کشتی -جلد 1

گروه مولفان | یاسوهیسا اوکوموتو| محمد رضا خدمتی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 573

31,000 تومــان

طراحی سازه کشتی -جلد 2

گروه مولفان | یاسوهیسا اوکوموتو| محمد رضا خدمتی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 366

18,500 تومــان

طراحی سازه کشتی -جلد 1

گروه مولفان | یاسوهیسا اوکوموتو| محمد رضا خدمتی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 552

28,600 تومــان

  • 1