حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اهمیت ارنست بودن

گروه مولفان | اسکار وایلد| ایوب آقاخانی
ناشر: آسمون ریسمون
تعداد صفحات: 72

15,000 تومــان

زنانی که به بزها خیره شده اند

گروه مولفان | ایوب آقاخانی
ناشر: سیراف
تعداد صفحات: 96

6,000 تومــان

ماه بر ترک اسب پیر و سه تک گویی دیگر

گروه مولفان | ایوب آقاخانی
ناشر: کوله پشتی
تعداد صفحات: 96

7,000 تومــان

اروند خون

گروه مولفان | ایوب آقاخانی
ناشر: سیراف
تعداد صفحات: 56

10,000 تومــان

پیاده در مه

گروه مولفان | ایوب آقاخانی
ناشر: سیراف
تعداد صفحات: 94

12,000 تومــان

کسوف و تمام صبح های زمین

گروه مولفان | ایوب آقاخانی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 108

6,500 تومــان

عصر دیروز

گروه مولفان | ایوب آقاخانی
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 150

10,000 تومــان

سه نمایشنامه ی اقتباسی از ایوب آقاخانی

گروه مولفان | ایوب آقاخانی| علی اشرف درویشیان| ایرج پزشکزاد| ژان-ماری بسه
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 172

12,500 تومــان

دو نمایشنامه از ایوب آقاخانی

گروه مولفان | ایوب آقاخانی
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 128

10,000 تومــان

مکاشفه ی موخر

گروه مولفان | ایوب آقاخانی
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 80

10,000 تومــان

عصر امروز

گروه مولفان | ایوب آقاخانی
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 246

8,500 تومــان

راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو

گروه مولفان | ایوب آقاخانی| ای. ال دکتروف
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 328

25,000 تومــان