حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خاک بکر

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| عبدالرحمان رزندی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 466

15,000 تومــان

دفتر شعرهای منثور

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| محمود حدادی
ناشر: کتاب کوله پشتی
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

سه داستان عاشقانه

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| عبدالحسین نوشین
ناشر: هیرمند
تعداد صفحات: 352

18,000 تومــان

آشیانه اشراف

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| آبتین گلکار
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 192

14,000 تومــان

رودین

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| محمد هادی شفیعیها
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 238

10,000 تومــان

عاشقانه های تورگنف

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| بابک شهاب
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 372

22,000 تومــان

رودین

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| محمد هادی شفیعیها
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 168

8,000 تومــان

پدران و پسران

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| مهری آهی
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 299

12,000 تومــان

یادداشت های یک مرد زیادی

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| فهیمه توزنده جانی
ناشر: کتابسرای تندیس
تعداد صفحات: 144

6,000 تومــان

یک ماه در دهکده

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| آبتین گلکار
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 161

5,800 تومــان

دن کیشوت روسی

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| یوسف قنبر
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 168

4,000 تومــان

رودین

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| آلک قازاریان
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 230

6,000 تومــان