حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نسخه ی سوم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| کامبیز حیدرزاده| آزیتا جمشید نژاد اول
ناشر: سیته
تعداد صفحات: 204

10,000 تومــان

عصر سوم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| هرمز مهرانی| بهزاد شهرابی
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 216

11,000 تومــان

نسل سوم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| حمیدرضا ایرانی| اصغر رحمتی| بابک وطن دوست
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 224

7,200 تومــان

نسل سوم بازاریاب

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| حمیدرضا ایرانی| اصغر رحمتی| بابک وطن دوست
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

عصر سوم بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| هرماوان کارتاجایا| ایوان ستیاوان| میرزاحسن حسینی| فاطمه عیدی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 136

5,000 تومــان

  • 1