حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدارهای میکروالکترونیک -جلد 1

گروه مولفان | عادل صدرا| کنت کارلس اسمیت| منوچهر احمدوند| عمادالدین فاطمی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 590

50,000 تومــان

مدارهای میکروالکترونیک -جلد 1

گروه مولفان | عادل صدرا| کنت کارلس اسمیت| منوچهر احمدوند| عمادالدین فاطمی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 524

40,000 تومــان

مدارهای میکروالکترونیک

گروه مولفان | عادل صدرا| کنت کارلس اسمیت| محمود دیانی
ناشر: نص
تعداد صفحات: 576

28,000 تومــان

مدارهای میکروالکترونیک -جلد 1

گروه مولفان | عادل صدرا| کنت کارلس اسمیت| قدرت سپیدنام
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 438

15,500 تومــان

مدارهای میکروالکترونیک -جلد 2

گروه مولفان | عادل صدرا| کنت کارلس اسمیت| خلیل باغانی| حمیدرضا رضایی نیا
ناشر: انتشارات خراسان
تعداد صفحات: 440

15,000 تومــان

مدارهای میکروالکترونیک

گروه مولفان | عادل صدرا| کنت کارلس اسمیت| محمود دیانی
ناشر: نص
تعداد صفحات: 1211

16,000 تومــان

مدارهای میکروالکترونیک -جلد 1

گروه مولفان | عادل صدرا| کنت کارلس اسمیت| خلیل باغانی| حمیدرضا رضایی نیا
ناشر: انتشارات خراسان
تعداد صفحات: 393

15,000 تومــان

  • 1