حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سلجوقیان

گروه مولفان | ادموند هرزیگ| سارا استوارت| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 226

18,200 تومــان

ایران در نخستین سده های اسلامی

گروه مولفان | ادموند هرزیگ| سارا استوارت| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 230

14,800 تومــان

عصر ساسانی

گروه مولفان | وستا س کرتیس| سارا استوارت| محمدتقی ایمان پور| کیومرث علی زاده
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 248

6,300 تومــان

برآمدن اسلام

گروه مولفان | وستا س کرتیس| سارا استوارت| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 152

11,900 تومــان

پارتیان

گروه مولفان | وستا س کرتیس| سارا استوارت| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 204

12,900 تومــان

پیدایش امپراتوری ایران

گروه مولفان | وستا س کرتیس| سارا استوارت| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 224

10,900 تومــان

شاهنشاهی اشکانیان

گروه مولفان | وستا س کرتیس| سارا استوارت| مانی صالحی علامه| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 264

17,000 تومــان

تولد امپراطوری پارس

گروه مولفان | وستا س کرتیس| سارا استوارت| علیرضا کلانتریان
ناشر: بهزاد
تعداد صفحات: 256

19,800 تومــان

ساسانیان

گروه مولفان | وستا س کرتیس| سارا استوارت| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 230

13,900 تومــان

تولد یک امپراطوری

گروه مولفان | وستا س کرتیس| سارا استوارت| مهدی افشار
ناشر: نگارستان کتاب
تعداد صفحات: 229

10,000 تومــان

  • 1