حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سیستم های اطلاعاتی حسابداری -جلد 2

گروه مولفان | مارشال رامنی| پل جان استاینبرت| حسین سجادی| سیدمحسن طباطبایی نژاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 616

35,000 تومــان

سیستم های اطلاعاتی حسابداری -جلد 1

گروه مولفان | مارشال رامنی| پل جان استاینبرت| حسین سجادی| سیدمحسن طباطبایی نژاد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 736

40,000 تومــان

سیستم های اطلاعاتی حسابداری -جلد 2

گروه مولفان | مارشال رامنی| پل جان استاینبرت| حسین سجادی| سیدمحسن طباطبایی نژاد
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 672

40,000 تومــان

سامانه اطلاعات حسابداری (2)

گروه مولفان | مارشال رامنی| پل جان استاینبرت| حسن مدرکیان
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 556

20,000 تومــان

سامانه اطلاعات حسابداری 1

گروه مولفان | مارشال رامنی| پل جان استاینبرت| حسن مدرکیان
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 576

17,000 تومــان

  • 1