حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نحوه استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| مجتبی جنتی
ناشر: ماهواره
تعداد صفحات: 188

13,000 تومــان

تیوری خطاها

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| عبدالحسین حاجی زاده
ناشر: ماهواره
تعداد صفحات: 232

15,000 تومــان

آموزش نرم افزارAutoCad Civil 3D 2015

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر
ناشر: ماهواره
تعداد صفحات: 486

35,000 تومــان

پردازش تصاویر ماهواره ای در IDL

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| مجتبی جنتی| نگار رنجبر
ناشر: ماهواره
تعداد صفحات: 217

14,000 تومــان

پردازش تصاویر رقومی

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| مجتبی جنتی
ناشر: ماهواره
تعداد صفحات: 222

15,000 تومــان

مجموعه جامع نقشه برداری

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 676

25,000 تومــان

مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 460

15,000 تومــان

بردارسازی نقشه های اسکن شده

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| مجتبی جنتی
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

انتشار نقشه ها

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| مجتبی جنتی
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: None

2,500 تومــان

مدیریت اسناد و فضای کاری

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| مجتبی جنتی
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان

نقشه سازی عددی و تحلیل های ابتدایی

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| مجتبی جنتی
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 242

5,500 تومــان

تحلیل شبکه

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| مجتبی جنتی
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 197

10,000 تومــان