حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

علوم اجتماعی نیندیشیدنی

گروه مولفان | ایمنیوئل موریس والرستاین| احمد نادری
ناشر: ترجمان علوم انسانی
تعداد صفحات: 400

27,500 تومــان

پایان جهان آن گونه که آن را می شناسیم

گروه مولفان | ایمنیوئل موریس والرستاین| حسین حسنی
ناشر: ترجمان علوم انسانی
تعداد صفحات: 344

25,000تومــان

سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی

گروه مولفان | ایمنیوئل موریس والرستاین| پیروز ایزدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 352

18,000تومــان

  • 1