حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

انتقادی و بالینی

گروه مولفان | ژیل دولوز| زهره اکسیری| پیمان غلامی| ایمان گنجی
ناشر: بان
تعداد صفحات: 344

30,000تومــان

کلمات اخلالگر

گروه مولفان | ایمان گنجی| محدثه زارع
ناشر: بان
تعداد صفحات: 84

7,000 تومــان

یک زندگی ...

گروه مولفان | ژیل دولوز| پیمان غلامی| ایمان گنجی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 692

50,000تومــان

اسپینوزا

گروه مولفان | بندیکتوس دو اسپینوزا| ایمان گنجی| پیمان غلامی
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 220

14,000 تومــان

فضاهای جدید آزادی، خطوط جدید اتحاد

گروه مولفان | فلیکس گاتاری| آنتونیو نگری| ایمان گنجی| کیوان مهتدی
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 136

4,200تومــان

موزه یک کارخانه است

گروه مولفان | ایمان گنجی| کیوان مهتدی
ناشر: حرفه هنرمند
تعداد صفحات: 224

18,000تومــان

مولف به مثابه ی تولیدکننده

گروه مولفان | والتر بنیامین| ایمان گنجی| کیوان مهتدی
ناشر: زاوش
تعداد صفحات: 79

4,500 تومــان

قهقه ی شهریاری

گروه مولفان | ژرژ باتای| محدثه زارع| پویا غلامی| ایمان گنجی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 140

7,500تومــان

آخرین انسان

گروه مولفان | موریس بلانشو| ایمان گنجی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 110

6,500 تومــان

یک زندگی ...

گروه مولفان | ژیل دولوز| پیمان غلامی| ایمان گنجی
ناشر: زاوش
تعداد صفحات: 693

4,500 تومــان

بیان و تکینگی در لایبنیتس

گروه مولفان | ژیل دولوز| پیمان غلامی| ایمان گنجی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 200

30,000 تومــان

انقلاب را به خاطر می آورید؟

گروه مولفان | ماریو ترونتی| ایمان گنجی| کیوان مهتدی
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 184

6,500تومــان

  • 1