حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدرنیته ی متاخر و تغییر اجتماعی

گروه مولفان | برایان هیفی| یعقوب احمدی| پرویز سبحانی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 272

20,000 تومــان

هویت به مثابه ایدئولوژی

گروه مولفان | سینیشا ملشویچ| یعقوب احمدی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 352

26,000 تومــان

جامعه شناسی ابزارهای ارتباطی

گروه مولفان | محمود خلیلی| یعقوب احمدی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 168

17,500 تومــان

نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی

گروه مولفان | رونالد اینگلهارت| کریستیال ولتسل| یعقوب احمدی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 440

24,000 تومــان

دموکراسی، جامعه شناسی تاریخی تحولات دموکراتیک

گروه مولفان | چارلز تیلی| یعقوب احمدی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 270

11,000 تومــان

جامعه شناسی قومیت

گروه مولفان | سینیشا ملشویچ| یعقوب احمدی| حسین محمدزاده
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 238

8,400 تومــان

  • 1