حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حسابرسی 1

گروه مولفان | ایرج نوروش| مهدی حیدری| امید زارع زادگان
ناشر: کتاب نو
تعداد صفحات: 584

9,800 تومــان

حسابداری مدیریت

گروه مولفان | ایرج نوروش| فریما نوروش| بیتا مشایخی
ناشر: کتاب نو
تعداد صفحات: 574

19,600 تومــان

مروری جامع بر حسابرسی

گروه مولفان | ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش
تعداد صفحات: 683

35,000 تومــان

حسابداری مدیریت

گروه مولفان | ایرج نوروش| بیتا مشایخی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 576

28,000 تومــان

اصول حسابداری (2)

گروه مولفان | ایرج نوروش| فیض الله شیرزادی
ناشر: کتاب نو
تعداد صفحات: 440

14,800 تومــان

فرهنگ حسابداری نوروش

گروه مولفان | ایرج نوروش| رضا شیروانی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 620

32,000 تومــان

مروری جامع بر حسابداری صنعتی -جلد 1

گروه مولفان | ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو
تعداد صفحات: 490

10,000 تومــان

مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران -جلد 2

گروه مولفان | ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش
تعداد صفحات: 661

18,000 تومــان

مروری جامع بر حسابداری صنعتی -جلد 2

گروه مولفان | ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو
تعداد صفحات: 840

18,000 تومــان

مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی

گروه مولفان | ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو
تعداد صفحات: 686

28,000 تومــان

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | ایرج نوروش| فیض الله شیرزادی| غلامرضا کرمی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 438

25,000 تومــان

اصول حسابداری 1

گروه مولفان | چارلز تی هورن گرن| والتر تی هریسون| مایکل رابینسون| ایرج نوروش| غلامرضا کرمی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 600

29,000 تومــان