حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی

گروه مولفان | ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش
تعداد صفحات: 576

33,000 تومــان

اصول حسابداری 1

گروه مولفان | چارلز تی هورن گرن| والتر تی هریسون| مایکل رابینسون| ایرج نوروش| غلامرضا کرمی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 600

29,000تومــان

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | ایرج نوروش| فیض الله شیرزادی| غلامرضا کرمی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 438

25,000تومــان

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | چارلز تی هورن گرن| والتر اشلی هریسون| مایکل رابینسون| ایرج نوروش| غلامرضا کرمی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 574

32,000تومــان

حسابداری شرکت ها 2

گروه مولفان | ایرج نوروش| غلامرضا کرمی| محمد مرادی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 320

15,000 تومــان

حسابداری میانه 1

گروه مولفان | ایرج نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 646

29,000تومــان

حسابداری مدیریت

گروه مولفان | ایرج نوروش| بیتا مشایخی| فریما نوروش
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 576

28,000تومــان

اصول حسابداری 2

گروه مولفان | چارلز هورن گرن| والتر هریسون| مایکل رابینسون| غلامرضا کرمی| ایرج نوروش| فریما نوروش
ناشر: کتاب نو
تعداد صفحات: 576

19,600 تومــان

حسابداری بهای تمام شده 3

گروه مولفان | ایرج نوروش| بیتا مشایخی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 408

19,600تومــان

مروری جامع بر حسابرسی

گروه مولفان | ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش
تعداد صفحات: 683

35,000 تومــان

حسابداری بهای تمام شده 2

گروه مولفان | مایکل ماهر| ایرج نوروش| غلامرضا کرمی| علیرضا مهرآذین
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 416

19,600تومــان

مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی

گروه مولفان | ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو
تعداد صفحات: 686

28,000 تومــان