حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

حقوق بین الملل ارتباطات سایبر

گروه مولفان | رحمان سعیدی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 186

15,000 تومــان

تکنیک های روابط عمومی

گروه مولفان | رحمان سعیدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

روابط عمومی الکترونیکی

گروه مولفان | رحمان سعیدی| علی اصغر کیا
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع

گروه مولفان | علی اصغر کیا| رحمان سعیدی
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
تعداد صفحات: 176

6,000 تومــان

حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات

گروه مولفان | رحمان سعیدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 240

8,500 تومــان

مدیریت در روابط عمومی

گروه مولفان | وی. کی دوبی| رحمان سعیدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 196

3,500 تومــان

بررسی پوشش خبر رسانه یی بین المللی

گروه مولفان | رحمان سعیدی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 168

4,500 تومــان

جامعه ی اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، چالش ها و فرصت ها در کشورهای جهان سوم

گروه مولفان | رحمان سعیدی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 206

5,000 تومــان

نقش جهانی شدن و رسانه ها در هویت فرهنگی

گروه مولفان | علی اصغر کیا| رحمان سعیدی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 152

14,000 تومــان

تکنیکهای روابط عمومی

گروه مولفان | رحمان سعیدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

  • 1