حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ابزارهای خودارزیابی و بهبود در مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 588

9,800 تومــان

پرورش سرمایه های انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: None

17,500 تومــان

الگوی سرآمدی اخلاقی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 256

10,500 تومــان

مبانی تدوین استراتژی های منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 528

19,500 تومــان

بهره وری منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 136

5,500 تومــان

مدیریت عملکرد با تاکید بر برنامه های توسعه فردی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 548

26,000 تومــان

گوهرها و درسهای مدیریتی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 136

2,200 تومــان

نیمرخ جدید استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 68

3,000 تومــان

مبانی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 120

4,800 تومــان

بنیادهای کار تیمی

گروه مولفان | ایرج سلطانی| محسن پورسینا
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 192

7,800 تومــان

پرورش منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 192

7,500 تومــان

تشخیص و درمان اعتیاد

گروه مولفان | مری تیسون| لوئیزا دگن هارت| وین هال| ایرج سلطانی| مسعود گوهری انارکی| حسن پالاهنگ
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 156

1,500 تومــان