حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ابزارهای خودارزیابی و بهبود در مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 588

9,800 تومــان

پرورش سرمایه های انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: None

17,500 تومــان

الگوی سرآمدی اخلاقی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 256

6,800 تومــان

مبانی تدوین استراتژی های منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 528

19,500 تومــان

بهره وری منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 136

5,500 تومــان

مدیریت عملکرد با تاکید بر برنامه های توسعه فردی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 548

26,000 تومــان

  • 1