حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مهارت های نظریه پردازی و مدل سازی

گروه مولفان | جیمز جاکارد| جیکوب جاکوبی| ایرج ساعی ارسی| پرویز صالحی| زهرا لبادی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 560

38,000 تومــان

مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی

گروه مولفان | ایرج ساعی ارسی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 390

20,000 تومــان

آموزش مطالعات اجتماعی

گروه مولفان | ایرج ساعی ارسی| زهرا نیک نژاد
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 192

15,000 تومــان

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی

گروه مولفان | ایرج ساعی ارسی
ناشر: راه ابریشم
تعداد صفحات: 220

9,500 تومــان

جامعه شناسی رمان

گروه مولفان | ایرج ساعی ارسی| پرویز صالحی| محمود دولت آبادی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 296

13,500 تومــان

جمعیت شناسی و برنامه ریزی آموزشی

گروه مولفان | نگوک چاو تا| ایرج ساعی ارسی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 120

6,500 تومــان

آنتونی گیدنز

گروه مولفان | ایرج ساعی ارسی| مهدی ابراهیمی
ناشر: دانژه
تعداد صفحات: 180

3,400 تومــان

آمار پایه برای علوم رفتاری، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، علوم زیستی

گروه مولفان | رابرت کاپلان| ایرج ساعی ارسی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 362

9,800 تومــان

جامعه شناسی کشورهای اسلامی

گروه مولفان | غلام عباس توسلی| ایرج ساعی ارسی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 472

30,000 تومــان

  • 1