حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دایی جان ناپلئون

گروه مولفان | ایرج پزشکزاد
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 696

38,000 تومــان

دزیره

گروه مولفان | آنه ماری سلینکو| ایرج پزشکزاد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 747

25,000 تومــان

زندانی کازابلانکا

گروه مولفان | موریس دوکبرا| ایرج پزشکزاد
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 151

6,000 تومــان

حافظ ناشنیده پند

گروه مولفان | ایرج پزشکزاد
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 280

22,000 تومــان

دایی جان ناپلئون

گروه مولفان | ایرج پزشکزاد
ناشر: صفی علیشاه
تعداد صفحات: 540

38,000 تومــان

سه نمایشنامه ی اقتباسی از ایوب آقاخانی

گروه مولفان | ایوب آقاخانی| علی اشرف درویشیان| ایرج پزشکزاد| ژان-ماری بسه
ناشر: موغام
تعداد صفحات: 172

12,500 تومــان

دزیره -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | آنه ماری سلینکو| ایرج پزشکزاد
ناشر: فردوس
تعداد صفحات: 958

90,000 تومــان

پسر حاجی باباجان

گروه مولفان | ایرج پزشکزاد
ناشر: پژوهه
تعداد صفحات: 116

5,000 تومــان

  • 1