حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

عصر پدیده های تصور ناپذیر

گروه مولفان | جاشوا کوپر رامو| ایرج پاد
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 337

16,500 تومــان

کاربرد هوش هیجانی

گروه مولفان | جوزف سیاروچی| جان دی مایر| ایرج پاد
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 280

9,000 تومــان

طرح ریزی دوباره مدیریت دستور کار رهبری نوین

گروه مولفان | جیمز چمپی| ایرج پاد
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 288

1,500 تومــان

  • 1