حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هفت کشور و سفرهای ابن تراب

گروه مولفان | ایرج افشار| مهران افشاری
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 396

30,000 تومــان

یادداشت های روزانه محمدعلی فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس

گروه مولفان | محمد علی فروغی| ایرج افشار| محمد افشین وفایی| پژمان فیروزبخش
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 736

65,000 تومــان

مقالات تقی زاده -جلد 16

گروه مولفان | سید حسن تقی زاده| ایرج افشار| رضا آذری شهرضایی| مصطفی نوری| میلاد عظیمی
ناشر: توس
تعداد صفحات: 416

30,000 تومــان

سفینه بولونیا

گروه مولفان | ایرج افشار| محمد افشین وفایی| شهریار شاهین دژی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 238

22,500 تومــان

تاریخ عالم آرای عباسی

گروه مولفان | اسکندر منشی| ایرج افشار
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 1235

50,000 تومــان

مقالات تقی زاده -جلد 17

گروه مولفان | سید حسن تقی زاده| ایرج افشار| رضا آذری شهرضایی| مصطفی نوری| میلاد عظیمی
ناشر: توس
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان

یادگارنامه

گروه مولفان | ایرج افشار| منوچهر ستوده| محسن باقرزاده
ناشر: توس
تعداد صفحات: 460

30,000 تومــان

خاطرات سردار اسعد بختیاری

گروه مولفان | جعفرقلی سردار اسعد بختیاری| ایرج افشار
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 304

18,200 تومــان

خاطرات و ملاحظات سید علی محمد دولت آبادی

گروه مولفان | علی محمد دولت آبادی| ایرج افشار
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 984

25,000 تومــان

یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی

گروه مولفان | محمد علی فروغی| ایرج افشار
ناشر: علم
تعداد صفحات: 498

25,000 تومــان

شرح حال عبدالله بن المقفع

گروه مولفان | عباس اقبال آشتیانی| ایرج افشار| عبدالکریم جربزه دار
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 128

5,500 تومــان

گزارشهای سیاسی واشنگتن و یادداشتهای زندان

گروه مولفان | اللهیار صالح| ایرج افشار| پژمان فیروزبخش
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 414

15,000 تومــان